Vé Tàu

BẢNG GIÁ TÀU ỐP GỖ HÀ NỘI – LÀO CAI

(Áp dụng từ 1/7/2015 đên 31/12/2015)

Bảng giá không áp dụng cho ngày lễ, ngày tết

 1. 1.  Hara Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 490.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 510.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Toa VN Express (SP3,4)

–         Đầu tuần 490.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 520.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. King Express  (SP3,4)

–         Đầu tuần 510.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 550.000đ (HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Toa Rataco Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 510.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 550.000đ (HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 

 1. Tulico Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 500.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 530.000đ (HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 

 1. TSC Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 510.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 540.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Pumkin Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 520.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 550.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. ORIENTAL Impress (SP1,2)

–         Đầu tuần 550.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 570.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ  2)

 1. Tàu Hoa Phượng (SP3,4)

–         Đầu tuần 570=.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 595.000đ (HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Livitrans Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 565.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 595.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Fanxipan Express (SP1,2)

–         Đầu tuần 590.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 630.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Toa Dầu Khí- Chapa (SP3,4)

–         Đầu tuần 620.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 650.000đ (HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Sapaly (SP3,4)

–         Đầu tuần 650.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 720.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)

 1. Victoria Express (SP3,SP4)

–         Đầu tuần 1.450.000đ (HN-LC đi Thứ 2,3,4,7, Chủ nhật; LC –HN về thứ 3,4,5,6,7)

–         Cuối tuần 1.650.000đ ( HN-LC đi 5,6 ; LC-HN về Chủ Nhật, thứ 2)