Tư vấn Hoa cải Mộc Châu tháng 3

Đã cuối mùa hoa cải Mộc Châu, không còn những cánh đồng hoa bạt ngàn nữa, nhưng nếu vẫn muốn khám phá Mộc Châu với hoa ban, hoa đào, lễ hội Hết Chá, thì cải Mộc Châu cuối mùa cũng có nét đẹp riêng của nó.

Hiện nay, có một vài đồi cải ở Mộc Châu vẫn đang thu hút khách, dưới đây có thể kể đến vài điểm:

Vườn cải Mộc Châu ở khu vực gần rừng thông bản Áng – CHO MƯỢN TRANG PHỤC DÂN TỘC CHỤP MIỄN PHÍ

Vườn này cách thị trấn Mộc Châu chừng 1km, theo đường vào rừng thông bản Áng.

Đây đang là vườn cải đẹp nhất, vì cây cao gần bằng đầu người, hoa đang đẹp và tương đối dầy.

Vườn có diện tích chừng gần 3000m2.

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*